Ara

CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SPOR İÇİN ÇALIŞAN
GLOBAL OBSERVATORY İLE TANIŞIN

KADINLAR VE KIZLARIN SPOR VE AKTİF BİR YAŞAM TARZI İLE GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKIDA BULUNMAK

Winter Beauty EventGlobal Observatory, kadınlar ve kızların tüm çeşitlilikleriyle, fiziksel aktivite , beden eğitimi ve spor aracılığıyla cinsiyet eşitliğini ve kadınlar & kızların güçlendirilmesini ilerletmeyi amaçlar.

2021 yılında UNESCO himayesinde kurulan Global Observatory, hükümetlere, kurumlara ve şirketlere danışmanlık yapmak, koordinasyon sağlamak ve etkili ve verimli bir şekilde değişimi yönlendirmek amacıyla bir bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir.


DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

GLOBAL OBSERVATORY MİSYONU


Global Observatory, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak spor ve toplumda karşılaşılan kadınlar ve kızlar üzerindeki çoklu, sistematik ve kesişen eşitsizliklere yanıt vermeyi amaçlamaktadır:

Winter Beauty Event

Winter Beauty Event

GLOBAL OBSERVATORY DEĞİŞİMİ NASIL YÖNLENDİRİYOR


I. Var olan araştırmaları ve en iyi uygulamaları merkezileştirerek bilgi merkezi olarak hareket etmek ve izleme, değerlendirme ve sorumluluk için birleşik metodolojiler geliştirmek

II. Sistematik cinsiyet eşitsizliklerini spor alanında ele almak için eylem planlarının tasarımında tüm paydaşları koordine etmek, danışmanlık yapmak ve tavsiyelerde bulunmak

III. Çeşitli ortakları, hükümetler, kalkınma kurumları, sivil toplum ve topluluklar, özel sektör ve araştırma kurumları arasında bağlantı kurmak ve çeşitli ortakları bir araya getirip harekete geçirmek

IV. Kadınların ve kızların spor katılımını teşvik etmek, altyapıya ve finansmana erişimi de içeren yatırımları desteklemek